Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na yönelik bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Dekovia | Ev tekstili ve daha fazlası...
Dekovia.com'a hoşgeldiniz!

kvkk-hakkinda

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz, 

MERDES TEKSTİL MAKİNA İNŞAAT SAN. TİC. İTH. İHR. A.Ş. (“DEKOVIA”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, sizlerin kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde İşlenmektedir?

DEKOVIA’nın veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda DEKOVIA tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:,
2. DEKOVIA Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Söz konusu kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Metni’ne kişisel veri sahibi tarafından verilen onay doğrultusunda amaçlarıyla verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Hangi Önlemleri Alınmış ve Veriler Ne Şekilde Saklanmaktadır?

DEKOVIA; Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile DEKOVIA’nın veri akışlarından çıkarılacaktır.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Taraflara Aktarılmaktadır?

DEKOVIA tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenen kişisel veriler yurt içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere;
5. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

DEKOVIA, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir.

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için DEKOVIA ile her zaman iletişime geçebilirsiniz; Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya “merdes@hs01.kep.tr” kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DEKOVIA’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

MERDES TEKSTİL MAKİNA İNŞAAT SAN. TİC. İTH. İHR. A.Ş.